Aktuálny projekt

Energia v škole

Vzdelávací projekt v oblasti environmentálnej výchovy zameraný na šetrenie energiou a obnoviteľné zdroje energie.

Hlavným cieľom projektu je realizácia praktických opatrení zameraných na úspory energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti v školách žilinského kraja a zvyšovanie verejného povedomia v lokálnych komunitách prostredníctvom aktivít žiakov.
Viac informácií...

Projekt  je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt finančne podporilo aj  Mesto Žilina.
Vzdelávacie materiály...

Realizácia projektu bola ukončená 30. novembra 2010.

Logo EEA & Norway grants
Logo Ekopolis Štátny znak SR Mesto Žilina

Občianske združenie Ekoenergia

je neziskové, dobrovoľné a verejnoprospešné združenie občanov s pôsobnosťou na celom území Slovenska od r. 1997.

Poslaním združenia je environmentálne vzdelávanie detí a mládeže; vzdelávanie a rozvoj ľudí, organizácií a komunít smerom k šíreniu myšlienok trvalo udržateľného života, k šetreniu energie a ochrane životného prostredia a zvyšovanie európskeho povedomia.

Zameriava sa na:

  • informačnú a publikačnú činnosť
  • organizovanie environmentálnych programov pre žiakov, učiteľov i rodičov smerujúcich k zlepšovaniu stavu životného prostredia
  • výmenu skúseností s inými organizáciami, školami a komunitami
  • prípravu, realizáciu a vyhodnotenie projektov energetickej efektívnosti
  • informovanie občanov o Európskej únii a európskej politike, o ich právach a príležitostiach ako občanov EÚ a možnostiach ich využitia

Občianske združenie Ekoenergia je členom neziskových organizácií:

  • Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline
  • Biomasa, združenie právnických osôb
  • Slovenská asociácia informačných centier EÚ

Novinky

21.9.2014

Voda a klíma v našej škole

Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway Co-financed by the State Budget of the Slovak ...
Viac informácií

18.1.2011

PLÁN PRE ENERGETICKÚ BEZPEČNOSŤ

Stratégia zameraná na zabezpečenie udržateľných dodávok energie a podporu hospodárskeho rastu počas nadchádzajúceho desaťročia Viac čítajte na: ...
Viac informácií

19.11.2010

Ministerstvo hospodárstva plánuje naďalej poskytovať dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu

Domácnosti, ktoré majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu, môžu získať dotáciu na kúpu zariadení z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach     O dotácie zo štátneho Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach prejavilo do polovice septembra 2010 záujem vyše 3270 domácností a 15 bytových domov ...
Viac informácií

Ďalšie novinky >

Kontaktujte nás

Zašlite nám e-mail prostredníctvom našej web stránky:

poslať e-mail

Môžete nám tiež zavolať na tel. čísle: 041 - 562 22 95